Svært god lønnsomhet i norsk laksenæring

pengerDen norske lakseoppdrettsindustrien har hatt gode år med solid lønnsomhet. Lav norsk kronekurs og underdekning i markedene gjør at utsiktene framover er gode. Stopp i russisk import av laks ser ikke ut til å ha hatt merkbar negativ effekt.

 Næringens største utfordring er lakselus fulgt av utfordringer knyttet til PD. Det er tvilsomt om det vil komme gjennombrudd når det gjelder behandling av lakselus de nærmeste årene. Derimot må en regne med at problemene med ressistensutvikling vil bli forsterket de nærmeste årene. Det er i dag et stort misforhold mellom de ressursene som brukes på behandling, telling og overvåking og de ressursene som brukes på å utvikle varige løsninger.

Revenues EBIT

Mill. NOK

EBIT-margin % Total assets

Mill. NOK

Equity ratio % Harvest 1000t EBIT/kg
Bakkafrost ASA 2146,7 713,8 33,3 2770,3 60 44,0 13,98
Grieg Seafood ASA 2665,3 213,7 8 5042,2 44 64,7 2,57
Lerøy Seafood Group ASA 12579,5 1788,7 14,2 13903,7 54,4 158,3 11,3
Marine Harvest ASA 25531,3 3633,4 14,2 36974,3 48,5 418,8 10,16
Norway Royal Salmon ASA 2599,8 242,7 9,3 2599,5 39 22,4 10,22
Salmar ASA 7185,9 1646,7 22,9 10124,4 51 141,0 10,9
Scottish Salmon Company ASA 1305,8 204,7 15,7 1549,3 49 30,2 3,83

Key figures for salmon farming companies liste don Oslo Stock Exchange, 2014

 

Leave a Reply