U.S. Food and Drug Administration har godkjent genmodifisert laks for omsetting i USA.

U.S. Food and Drug Administration (FDA) har etter en omfattende og grundig vitenskapelig gjennomgang konkludert med at genmodifisert laks, AquAdvantage laks, er like trygt å spise som en hvilken som helst ikke-genmodifisert laks (Salmo salar), og også like næringsrik. FDA hevder å ha foretatt en grundig vurdering av de omfattende data som er sendt inn av produsenten, AquaBounty Technologies, og også andre tilgjengelige fagfellevurderte data, for å vurdere om AquAdvantage laks møtte kriteriene for godkjenning; nemlig trygghet og effektivitet. Dataene viste at de innsatte genene holdt seg stabile over flere generasjoner av fisk, at fisken er like trygg å spise for mennesker og dyr, at genmodifiseringen ikke har hatt negative effekter for fiskens velferd og at laksen også oppfyller produsentens påstand om raskere vekst.

FDA har også vurdert de miljømessige risikoer. Deres konklusjon er at godkjenning ikke vil ha en innvirkning på miljøet i USA i nevneverdig grad. Dette  fordi de landbaserte anleggene i Panama og Canada gjør det ekstremt usannsynlig at fisken kunne rømme og etablere seg i naturen.

Merking ikke påkrevd

Mange forbrukere ønsker å vite om deres mat eller noen ingredienser i maten deres kommer fra genmodifisert kilder, men amerikansk lov krever ikke at mat som inneholder ingredienser fra genmodifisert laks skal merkes. FDA erkjenner at mange forbrukere er interessert i slik informasjon, og at noen matprodusenter vil ønsker å merke både laks som er genmodifisert og fisk som ikke er det. FDA har publisert to veiledningsdokumenter for merking av mat som stammer fra laks som har eller ikke har blitt genmodifisert og en veiledning for merking av mat som har eller ikke har blitt produsert fra genmodifiserte planter.

Boikott av GMO Laks

The Seattle Times rapporterer at store kjeder som Costco, Whole Foods, Trader Joe’s, Target og Kroger ikke ønsker å selge den genmodifiserte laksen, AquAdvantage Salmon

IMG_0092

Leave a Reply