«Er der håp for chilensk lakseproduksjon de nærmeste årene»

Marine Harvest ASA presenterte sitt syn på utsiktene for chilensk lakseoppdrett de neste årene på Havbrukskonferansen 2015. Etter ILA (infeksiøs lakseanemi) krisen nådde chilensk lakseproduksjonen bunnen i 2010, deretter har produksjonen økt meget raskt, fra 120.000 tonn til mer enn 500.000 tonn i fjor. Produksjonskvantumet ventes å flate ut i 2015 og 2016. Bruken av antibiotika er imidlertid utenfor bærekraftige nivåer. Mer enn 700 g antibiotics Chileantibiotika/tonn produsert fisk ble brukt i fjor, dette flere hundre ganger høyere enn i andre lakseproduserende land. Det er også faretruende at det relative nivået har økt kraftig de siste årene. Utbrudd av salmonid rickettsial septicaemia (SRS), kun et problem i Chile, har vært den viktigste årsaken til økt bruk av antibiotika. SRS sammen med lakselus (Caligus) infeksjoner har økt produksjonskostnader og utfordret omdømmet til chilensk laks. Lønnsomheten i Marine Harvest’s produksjon i Chile har de siste 5 årene vært betydelig lavere enn gjennomsnittet i deres norske anlegg, og i løpet av de siste fem årene har kun 1014 vist en positiv EBIT / kg i Chile.

Marine Harvest ASA oppgir et stramt laksemarked og vekslingskurs for CLP som positive faktorer de neste to årene. På den negative er mangel på statlige reguleringer og industriens evne til å svare på utfordringer.

Leave a Reply