”Et voldsomt skuffende resultat”

”Et voldsomt dårlig resultat som skuffer oss noe voldsomt i forhold til våre forventninger” sier styreleder Nils Inge Hitland i Vossolauget til NRKIMG_20110406_110615 etter at 80-90 % av radiomerket smolt utsatt i lakseelven Vosso aldri nådde havet (39 av 40 fisk). Heldigvis bruker ikke forskeren knyttet til prosjektet lignende uttrykk.

 Forskningsetisk er holdningene og utsagnene til Nils Inge Hitland farlige og uakseptable. Det indikerer at det ligger stor prestisje i å oppnå ett gitt resultat. Ut fra tidligere konklusjoner når det gjelder den elendige stillingen til Vossolaksen er det rimelig å anta at forventningene var at oppdrettsnæringen i regionen skulle være ”den store stygge ulven” og at nå skulle dette endelig bevises? Forskning skal skaffe faglige svar på årsakssammenhenger og mekanismer.

Faglig sett er resultatet imidlertid godt – en har fått et veldig klart svar. Nå har en endelig et godt utgangspunkt for å finne årsaken(e) til at Vossolaksen er på grensen til å dø ut. Her skal Bjørn Barlaup ha ros for at han først vil sjekke om der var feil i gjennomføring av forsøket og deretter forsøke å finne en forklaring på hvorfor laksesmolten døde før den nådde havet. Her ser vi fram til ny og spennende forskning.

 Ole Torrissen, Professor

 

Leave a Reply