Det politiske og økonomiske miljø for marint oppdrett i USA

østersGunnar Knapp & Michael C. Rubino; The Political Economics of Marine Aquaculture in the United States, Reviews in Fisheries Science & Aquaculture,Volume 24, Issue 3, 2016

Sammendrag

Regjerings regulatoriske politikk og sosial aksept er kritisk viktig for vekst av marint oppdrett i USA. I store deler av landet har motstand mot marint oppdrett fra lokale og nasjonale interessegrupper, urbefolkning eller nasjonal politikk  begrenset marint oppdrett til en skala langt under sitt potensial. Det er flere grunner til dette: (1) Marin akvakultur er en relativt liten næring, den er mangfoldig og umoden (med noen hederlige unntak) ; (2) marine farvann er offentlige ressurser; (3) noen amerikanere oppfatter potensielle negative effektene av marint oppdrett uten å vektlegge de positive effektene; (4) akvakultur står overfor en betydelig sosial motstand; og (5) styringssystemet for konsesjonstildeling og regulering hindrer utviklingen I marin akvakultur. Artikkelen drøfter fem brede strategier og satsingsområder for å fremme marin akvakultur i USA: (1) løse problemene, (2) skaper fordeler, (3) bygge partnerskap, (4) informere effektivt, og (5) reforme styresettet.

Konklusjon.

Det virker likevel sannsynlig at en gradvis skal overvinne de politiske utfordringene for  marin akvakultur I USA. Realiteten er at akvakultur produserer en stadig økende andel av sjømatkonsumen både globalt og I USA. Jo flere amerikanere som forstår og setter pris på fordelene med innenlands fiskeoppdrett, jo mer de er sannsynlig er det at de vil akseptere og omfavne ideen om å dyrke sjømat i amerikanske marine farvann.

Leave a Reply