Havforskningsinstituttets rapport fra Torrislaks januar 1974

Rapporten er skrevet av Sten Knutsson og Øyvind Bjerk. I etterpåklokskapens navn er det lov å påpeke at enkelte av konklusjonene neppe holdt mål. Det ble sagt om anleggets plassering: «plassering av de 20 flytemærene inne på Vågsbotn var meget gunstig, en riktig bra lokalitet.» Konklusjonen i dag ville vel ha vært motsatt – lusehull med dårlig vannutskifting. Likeså vurderte de anleggets fryseri og konkluderer «Etter vårt skjønn er nok dette i største laget..» Tror ikke at det ble bedriftens konklusjon – fryseriet ble utvidet flere ganger. Ellers er det spennende å se at også i januar 1974 var der problemer med lakselus.

Les hele rapporten under «Fanen» Rapporter

Oskar Torrissen ved våtfôranlegget.

Leave a Reply