Publikasjoner

Noen av publikasjonene er beskyttet med passord. Dersom du ønsker en full versjon er det bare å sende meg en epost (olet@maricult.com) og jeg vil sende deg et passord.

Rasmus Skern-Mauritzen, Ole Torrissen, Kevin Alan Glover BMC GENETICS Volume:15 Article Number:32 Published:MAR 14 2014 Abstract Background: The salmon louse…

Arturo Anadón, Margarita Arboix Arzo, Georges Bories, Paul Brantom, Joaquim Brufau de Barberà, Andrew Chesson, Pier Sandro Cocconcelli, Joop de…

O. Torrissen, S. Jones, F. Asche, A. Guttormsen, O.T. Skilbrei, F. Nilsen, T.E. Horsberg, S. Jackson JOURNAL OF FISH DISEASES…

Ole Torrissen, Kevin Alan Glover, Tore Haug, Ole Arve Misund, Hans Julius Skaug, Matthias Kaiser ICES JOURNAL OF MARINE SCIENCE Volume:69 Issue:4 Pages:493-497 Published:MAY 2012…

Kevin A. Glover, Asta B. Stolen, Amber Messmer, Ben F. Koop, Ole Torrissen, Frank Nilsen, Frank MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES…

Ole Torrissen, Rolf Erik Olsen, Reidar Toresen, Gro Ingunn Hemre, Albert G. J. Tacon, Frank Asche, Ronald W. Hardy, Santosh…

B. Roth, O.J. Torrissen, E. Slinde AQUACULTURE Volume:250 Issue:3-4 Pages:796-803 Published:DEC 30 2005 Abstract Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and Atlantic…

M. Espe, A. Kiessling, B.T. Lunestad, O.J. Torrissen, A.M.B. Rora LEBENSMITTEL-WISSENSCHAFT UND-TECHNOLOGIE-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume:37 Issue:6 Pages:627-638 Published:2004 Abstract…

G. Akerman, P. Amcoff, U. Tjarnlund, K. Fogelberg, O. Torrissen, L. Balk CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS Volume:142 Issue:3 Pages:269-283 Published:JAN 6 2003…